Kwestie prawne dotyczące nieruchomości w Polsce w 2023 roku

Rok 2023 na rynku nieruchomości w Polsce to czas pełen wyzwań, zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i prawnej. Ciekawą dynamikę rynku nieruchomości wyznaczają wprowadzone regulacje prawne, sytuacja geopolityczna, a także skutki gospodarcze pandemii.

Według raportu EY „Przewodnik po polskim rynku nieruchomości 2023”, wojna na Ukrainie i pandemia nie wpłynęły negatywnie na większość sektorów rynku nieruchomości w Polsce, z wyjątkiem segmentu mieszkaniowego. Mimo to, wartość inwestycji na polskim rynku wyniosła aż 5,8 mld euro. Spowodowane to było zahamowaniem rozwoju rynku mieszkaniowego dla osób fizycznych, wynikającym z podniesienia podstawowej stopy procentowej i wyższej inflacji, które ograniczyły dostępność kredytów hipotecznych. W tym kontekście sektor prywatnego wynajmu instytucjonalnego (PRS) przyciągnął 4% wolumenu inwestycji, co wskazuje na rosnące znaczenie jako alternatywna klasa aktywów.


Analiza kwestii prawnych dotyczących rynku nieruchomości

Rok 2022 przyniósł istotne zmiany w polskim systemie prawno-podatkowym wpływającym na rynek nieruchomości. Przykładowo, nowelizacja Prawa budowlanego wprowadziła zmiany skierowane na optymalizację procesu inwestycyjno-budowlanego, m.in. rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy.

Ważną zmianą był również wprowadzenie nowelizacji ustawy deweloperskiej, która od 1 lipca 2022 r. nałożyła na deweloperów obowiązek płacenia składek do nowo utworzonego Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Jego zadaniem jest ochrona środków wpłacanych przez nabywców.

Dodatkowo, od 2022 roku na polskie podmioty nakładany jest nowy podatek od przerzuconych dochodów, który wynosi 19% kosztów ze wskazanych w ustawie tytułów, poniesionych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych.


Sektor nieruchomości w 2023 roku

Zmiany dotknęły również podatków, m.in. od 1 stycznia 2023 roku podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

W związku z tym rynek nieruchomości w 2023 roku staje w obliczu wielu wyzwań. Przedsiębiorstwa muszą stawić czoła nie tylko skutkom kryzysu kosztów utrzymania i inflacji, ale też wzrostowi stóp procentowych, wojnie na Ukrainie oraz następstwom pandemii. Ocena potencjalnych skutków tych czynników dla spółek oraz ich odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych MSSF będzie miała kluczowe znaczenie dla sprawozdawczości finansowej.

Sektor nieruchomości w 2023 roku oferuje wiele interesujących możliwości, ale przynosi również wyzwania związane z sytuacją zewnętrzną i szybko zmieniającymi się wzorcami popytu. Kluczem do sukcesu będzie elastyczność i gotowość do adaptacji do nowych warunków. Priorytetem dla firm powinno być uwzględnienie kwestii ESG (środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym) oraz holistyczne spojrzenie na sektor.

Także kwestie prawne i podatkowe będą miały istotny wpływ na kształtowanie się rynku nieruchomości. Zrozumienie i adaptacja do nowych regulacji, takich jak zmiany w Prawie budowlanym, Ustawie deweloperskiej czy regulacji dotyczących amortyzacji podatkowej, będą kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Wreszcie, rynek nieruchomości w Polsce staje przed wyzwaniem związanym z rosnącym znaczeniem sektora prywatnego wynajmu instytucjonalnego. Ten sektor, mimo zahamowania rozwoju rynku mieszkaniowego dla osób fizycznych, przyciągnął znaczny udział inwestycji, co świadczy o jego potencjale.

Faktem jest, że rok 2023 na rynku nieruchomości w Polsce to czas intensywnych zmian i wyzwań, ale również czas nowych możliwości. Zarówno zmieniające się regulacje prawne, jak i sytuacja geopolityczna oraz skutki ekonomiczne pandemii mają wpływ na dynamikę tego rynku. Wyzwaniem dla podmiotów na rynku nieruchomości jest adaptacja do tych zmian oraz umiejętność wykorzystania nowych możliwości.


Istotne zmiany dla osób fizycznych

Bieżący 2023 rok przynosi również istotne zmiany dla osób fizycznych działających na rynku nieruchomości w Polsce. Dostępność kredytów hipotecznych uległa ograniczeniu wskutek podniesienia podstawowej stopy procentowej oraz wyższej inflacji. Te zmienne makroekonomiczne wpłynęły na zahamowanie rozwoju rynku mieszkaniowego dla osób fizycznych.

Osoby fizyczne muszą również zwrócić uwagę na zmiany w polskim systemie prawno-podatkowym. Od 1 stycznia 2023 roku nie mogą one zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Ta zmiana może wpłynąć na decyzje inwestycyjne i planowanie podatkowe osób fizycznych.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Ma on na celu ochronę środków wpłacanych przez nabywców, co jest istotne zwłaszcza dla osób fizycznych kupujących nieruchomości od deweloperów.

Osoby fizyczne zainteresowane inwestowaniem w nieruchomości muszą również zwrócić uwagę na rosnące znaczenie sektora prywatnego wynajmu instytucjonalnego. W kontekście ograniczonej dostępności kredytów hipotecznych ten sektor może stanowić atrakcyjną alternatywę dla inwestycji w nieruchomości mieszkalne.

Na zakończenie warto podkreślić, że rok 2023 przynosi wiele zmian, które osoby fizyczne muszą uwzględnić podczas planowania swoich działań na rynku nieruchomości w Polsce. Zrozumienie nowych regulacji prawnych i podatkowych, dostosowanie się do zmieniających się warunków makroekonomicznych oraz wykorzystanie nowych możliwości, takich jak sektor prywatnego wynajmu instytucjonalnego, są kluczem do sukcesu w tym dynamicznym sektorze.Sprawdź jak do nas dojechać

Wyślij do nas wiadomość

Dane osobowe podaję dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. KLAUZULA INFORMACYJNA

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.