Dostępność kredytów hipotecznych a zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa Polaków na 2023 rok?


W maju 2023 roku zdolność kredytowa Polaków w obszarze kredytów hipotecznych odnotowuje wzrost kolejny miesiąc z rzędu. W ciągu ostatniego miesiąca kwota dostępna do pożyczenia na zakup nieruchomości wzrosła aż o 80 tysięcy złotych. W rezultacie zdolność kredytowa zwiększyła się o ponad 50% w stosunku do najniższego poziomu w 2022 roku.

Trzyosobowa rodzina ma teraz możliwość pożyczenia ponad 600 tysięcy złotych na zakup domu.
Prawie 607 tysięcy złotych — tyle przeciętna trzyosobowa rodzina z dwoma średnimi wynagrodzeniami krajowymi może obecnie pożyczyć na zakup nieruchomości, jak wynika z badania przeprowadzonego przez HRE Investment Trust w kwietniu. To o ponad 15% więcej niż jeszcze miesiąc wcześniej. Tym samym, jest to największy wzrost odnotowany w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Warto przypomnieć, że zdolność kredytowa analizowanej rodziny systematycznie poprawia się od lipca 2022 roku. W tym czasie wzrosła już o 53% (z 396 tysięcy złotych w lipcu 2022 do 607 tysięcy obecnie).

Należy również zaznaczyć, że przed wzrostem stóp procentowych nasza rozważana rodzina mogła pożyczyć na zakup mieszkania około 700 tysięcy złotych. Taka zdolność kredytowa pod koniec 2021 roku oznaczała stosunkowo łatwy dostęp do kredytów hipotecznych.


Jak poprawić dostępność do kredytów?

Dostępność kredytów hipotecznych na domy i mieszkania w Polsce jest istotnym zagadnieniem wpływającym na rozwój rynku nieruchomości, jako że wpływa na popyt na nieruchomości, a także na rozwój budownictwa. Przeanalizowanie obecnej sytuacji, barier, możliwości i przyszłości tego aspektu pozwala zrozumieć, jak Polska może stymulować rozwój sektora nieruchomości oraz jakie działania są niezbędne, aby ułatwić dostęp do kredytów hipotecznych dla obywateli.

Aby poprawić dostępność do kredytów hipotecznych na domy i mieszkania w Polsce, konieczne jest przyjęcie wieloaspektowego podejścia. Wśród kluczowych działań należy dostrzec:

1. Współpracę między sektorem bankowym a rządem, mającą na celu opracowanie skutecznych programów wspierających zdolność kredytową obywateli.
2. Usprawnienie procesów biurokratycznych i prawnych, aby przyspieszyć proces ubiegania się o kredyt hipoteczny.
3. Monitorowanie zmian demograficznych i dostosowywanie polityki mieszkaniowej do potrzeb społeczeństwa.
4. Inwestowanie w innowacje finansowe, takie jak rozwój technologii cyfrowych, które mogą przyczynić się do większej dostępności kredytów hipotecznych.

W rezultacie poprawa dostępności kredytów hipotecznych w Polsce przyczyni się do rozwoju rynku nieruchomości oraz podniesienia jakości życia obywateli. Działania te będą miały również pozytywny wpływ na gospodarkę, promując wzrost inwestycji w sektorze budownictwa i stymulując tworzenie miejsc pracy. Przyszłość rynku kredytów hipotecznych w Polsce zależy od tego, jak skutecznie zostaną wdrożone przedstawione działania oraz od monitorowania trendów rynkowych i zagrożeń. Długoterminowe planowanie i elastyczność w podejściu do polityki mieszkaniowej będą kluczowe dla utrzymania zdrowego i dynamicznego rynku nieruchomości w Polsce.Sprawdź jak do nas dojechać

Wyślij do nas wiadomość

Dane osobowe podaję dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. KLAUZULA INFORMACYJNA

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.