Rodo

Klauzula Informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 1. administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: WYTWÓRNIA NIERUCHOMOŚCI Dorota Fajkowska ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź
 2. z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: biuro@wytwornianieruchomosci.pl możesz też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1;
 3. do zawarcia z nami umowy niezbędne będzie przez ciebie  podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu/adresu email; Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która chce z nami zawrzeć umowę – bez tego nie będzie możliwe zawarcie umowy; gdy zawrzemy już umowę, zmieni się podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych; Twoje dane przekażemy także naszym pracownikom i agentom, oraz księgowym ; każdy z ww. podmiotów jest zobowiązany do ochrony Twoich danych osobowych.
 4. Twoje dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane maksymalnie przez okres do zawarcia umowy pośrednictwa, nie dłużej jednak niż przez 6 lat od końca roku, w którym dane nam przekazałeś;
 5. Twoje dane osobowe mogą być profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.
 6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 7. Podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO;
Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą.
Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli zweryfikować twoją tożsamość.
.
 
Pliki cookies
Pliki cookies to w szczególności pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Są przechowywane na urządzeniach końcowych użytkownika i wykorzystywane przy przeglądaniu stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Do czego wykorzystywane są pliki cookies?
Pliki cookies pozwalają dostosować witrynę internetową do preferencji użytkownika poprzez określenie urządzenia dostępowego i zapamiętywanie wcześniej wybranych opcji wyświetlania strony. Wykorzystywane są także do opracowywania anonimowych statystyk, które służą do optymalizowania treści serwisu.
Pliki cookies a dane osobowe
Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.

W serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies
 • Analityczne - wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu.
 • Funkcjonalne - wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony.
 • Reklamowe - wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika.
 • Związane z social media - wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google +, Twitter itp.
Zarządzanie plikami cookies
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach internetowych?  
 
 Sprawdź jak do nas dojechać

Wyślij do nas wiadomość

Dane osobowe podaję dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. KLAUZULA INFORMACYJNA

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.