Nieruchomości 2024 w Polsce i Europie

Szanse w nieruchomościach w Polsce i krajach Unii Europejskiej w 2024 roku

Rynek nieruchomości w 2024 roku stoi przed szeregiem wyzwań i możliwości, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. Szczególnie interesującym aspektem jest dynamika cen mieszkań i wpływ różnych czynników rynkowych oraz politycznych na sektor nieruchomości.
 

Sytuacja w Polsce

W Polsce rynek nieruchomości w 2024 roku jest silnie powiązany z końcem programu "Bezpieczny Kredyt 2%", który miał duży wpływ na dostępność mieszkań i ich ceny. Jak zauważa Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust, istnieje szansa na wzrost cen mieszkań na poziomie kilku procent w przypadku racjonalnego skalibrowania nowego programu mieszkaniowego. Jeśli jednak dostęp do tanich kredytów będzie szeroki i łatwy, ceny mieszkań mogą wzrosnąć nawet o kilkanaście procent. Eksperci przewidują, że w 2024 roku można oczekiwać nominalnego wzrostu cen mieszkań o 10-15% w Polsce, co jest podyktowane między innymi ograniczonymi zasobami gruntów i rosnącymi kosztami pracy​​.


Ogólny Kontekst

Zmiana programów rządowych: W Polsce, kluczowym czynnikiem wpływającym na rynek nieruchomości w 2024 roku jest zakończenie programu "Bezpieczny Kredyt 2%" i wprowadzenie nowych inicjatyw mieszkaniowych. Zmiany te mogą znacząco wpłynąć na dostępność i ceny mieszkań​​​​.


Wzrost Cen Mieszkań

⦁    Dynamika cen: Eksperci, jak Bartosz Turek z HRE Investment Trust, wskazują na możliwość wzrostu cen mieszkań w zależności od polityki kredytowej. Oczekuje się wzrostu cen mieszkań o 10-15% w 2024 roku​​.
⦁    Faktory wpływające na ceny: Ceny nieruchomości są podyktowane ograniczonymi zasobami gruntów, rosnącymi kosztami pracy, a także popytem na mieszkania stymulowanym przez programy rządowe​​​​.


Case Study: Łódź, Kraków i Trójmiasto

  • Łódź: Różnice w cenie w zależności od lokalizacji: W Łodzi sytuacja rynku nieruchomości prezentuje się nieco inaczej niż w większych aglomeracjach, takich jak Warszawa czy Kraków. Ceny mieszkań w niektórych dzielnicach Łodzi mogą spaść nawet o 20%, szczególnie w tych mniej pożądanych lokalizacjach​​.
- Deweloperzy a popyt na rynek: W Łodzi deweloperzy realizują wiele projektów, jednak popyt na mieszkania nie jest tak silny jak w innych dużych miastach. Brak wzrostu popytu, spowodowany między innymi mniejszą migracją, może prowadzić do korekt cen na rynku pierwotnym​​.

- Demograficzne czynniki wpływające na rynek: Demografia jest kluczowym czynnikiem wpływającym na rynek nieruchomości w Łodzi. W wielu gminach w regionie, zmiany demograficzne mogą wpływać na kształtowanie się rynków mieszkaniowych, co może skutkować różnicami w cenach w zależności od lokalizacji​​.

- Case study dla Łodzi pokazuje, że rynek nieruchomości w Polsce nie jest jednorodny i różni się w zależności od miasta. Mimo ogólnego trendu wzrostu cen w kraju, w niektórych lokalizacjach, jak właśnie w Łodzi, możliwe są nawet spadki cen, co jest wynikiem specyficznych warunków lokalnego rynku.
 
  • Kraków: W Krakowie ceny mieszkań mogą wzrosnąć nawet o 10-15%, szczególnie w dobrych dzielnicach, ze względu na stały popyt i ograniczoną podaż gruntów​​.
     
  • Trójmiasto: Podobnie jak w Krakowie, w Trójmieście obserwuje się dynamiczne wzrosty cen mieszkań. Wzrost ten jest napędzany przez popyt w segmencie mieszkań popularnych oraz ograniczoną podaż nowych inwestycji​​.


Przyszłość i Wyzwania

  • Wpływ stóp procentowych: Eksperci zwracają uwagę, że dalszy spadek stóp procentowych poniżej 5% mógłby przyczynić się do stabilizacji rynku nieruchomości​​.
  • Nastroje na rynku: Mimo wyzwań, takich jak wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe, rynek mieszkaniowy w Polsce ma stosunkowo zdrowe fundamenty, co obejmuje niskie bezrobocie i rentowność najmu​​.
Ten przegląd sytuacji w Polsce w 2024 roku podkreśla, jak złożone i dynamiczne są perspektywy dla rynku nieruchomości, z różnicami regionalnymi oraz wpływem polityk krajowych na kształtowanie się cen i dostępności mieszkań.


Trendy w innych krajach UE

W innych krajach UE, takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, i Szwecja, również obserwuje się problemy związane z niedopasowaniem podaży do popytu, co prowadzi do wzrostu cen. Liczba nowych pozwoleń na budowę spadła znacząco, a w wielu dużych miastach brakuje odpowiednich terenów pod budownictwo. Analitycy z Fitch Ratings przewidują lekki wzrost cen mieszkań na rozwiniętych rynkach europejskich w 2024 roku​​.


Zmiany społeczne i ich wpływ na rynek

Pandemia COVID-19 również wpłynęła na rynek nieruchomości. Wzrost pracy zdalnej spowodował, że ludzie szukają mieszkań o większych metrażach z dodatkową przestrzenią na pracownię. Jednocześnie kryzys gospodarczy może powodować opóźnienia w nowych inwestycjach lub decyzjach o zakupie mieszkania​​.


Podsumowanie i wnioski

Rynek nieruchomości w 2024 roku w Polsce i innych krajach UE charakteryzuje się dynamiką cen, która zależy od wielu czynników, w tym od polityki mieszkaniowej, zmian demograficznych, wpływu pandemii oraz ogólnych trendów gospodarczych. W Polsce kluczowe będzie zakończenie programu "Bezpieczny Kredyt 2%", a w innych krajach UE - niedostatek gruntów i spadek liczby pozwoleń na budowę. Wszystkie te aspekty wskazują na potencjalny wzrost cen nieruchomości, zwłaszcza w dużych miastach, co stanowi zarówno wyzwanie, jak i możliwość dla inwestorów i osób poszukujących mieszkań.


Na podstawie internetowych źródeł:
1. Prognozy-cen-w-2024-roku-przeglad-nieruchomosci-11-2023/
2. Rynek-nieruchomosci-czy-w-2024-roku-czeka-nas-wzrost-cen-znamy-najnowsze-prognozy
3. Co-z-cenami-mieszkan-w-2024-prognozy-i-trendy-na-rynku-nieruchomosci/
4. Co-czeka-rynek-nieruchomosci-w-2024-roku-jakie-ceny-mieszkan.html
5. https://fJakie-beda-ceny-mieszkan-w-2024-roku-w-duzych-miastach-mozliwe-nawet.html
 Sprawdź jak do nas dojechać

Wyślij do nas wiadomość

Dane osobowe podaję dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. KLAUZULA INFORMACYJNA

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.